Privacyverklaring

Deze Privacy verklaring beschrijft hoe OceanAir Forwarding B.V. persoonsgegevens die wij ontvangen in ons systeem verwerken. 

1. Wie zijn wij 

OceanAir Forwarding BV 
Parklaan 42 
3016 BC Rotterdam

010-4365244 
acc@oceanairforwarding.net 
KVK: 24275941 

OceanAir Forwarding B.V. is een Expediteursbedrijf met een persoonlijke serviceverlening. Wij zijn een kleine, overzichtelijke en onafhankelijke onderneming. Maar wel één met ruime ervaring in de logistieke markt, en met wereldwijde contacten. Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en transparantie zijn onze bouwstenen. Bovendien zijn wij altijd bereikbaar en bieden wij een internationale service in meerdere talen. 

2. Doel en rechtsgrond verwerking 

OceanAir Forwarding B.V. verwerkt de persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming en gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het naar behoren en naar tevredenheid uitvoeren van de dienstverlening. 

Omschrijving van de persoonsgegevens: 
Om de door OceanAir Forwarding B.V. uit te voeren dienstverlening naar behoren en naar tevredenheid te kunnen uitvoeren, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

  • NAW-gegevens; 
  • e-mailadres; 
  • (mobiele) telefoonnummer; 
  • Financiële gegevens; 
  • Bankgegevens 

3. Bewaartermijn 

OceanAir Forwarding B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de gegevens niet verwijderd. 

4. Beveiliging 

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert OceanAir Forwarding B.V. passende veiligheidsprocedures. Onze website is naast de standaard beveiligingen van het CMS en de hosting, ook uitgerust met een SSL-certificaat (Let’s Encrypt), om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Mocht men vermoeden dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met OceanAir Forwarding B.V. acc@oceanairforwarding.net

5. Delen met derden 

OceanAir Forwarding B.V. verstrekt gegevens niet aan andere partijen, tenzij men hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. 

Op de website van OceanAir Forwarding B.V. kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van gegevens door deze organisaties. Hiervoor verwijzen wij naar het privacy verklaring van de betreffende website die men bezoekt. 

OceanAir Forwarding B.V. maakt gebruik van: 

  • Javascripts; deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

  • Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) het surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Bij he eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en heeft men de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als men ervoor kiest cookies niet te accepteren kan men mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kan men cookies ook verwijderen via de instellingen van de browser. 

  • Google Analytics: OceanAir Forwarding B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. Men kan het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie. Men treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OceanAir Forwarding B.V. heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

6. Uw rechten 

Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met OceanAir Forwarding B.V. acc@oceanairforwarding.net

Graag helpen wij u verder als u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van de persoonsgegevens. Men kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7. Wijzigingen Privacy verklaring 

OceanAir Forwarding B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Indien de Privacy verklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van OceanAir Forwarding B.V. 

8. Vragen 

Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring, neem dan contact op via acc@oceanairforwarding.net

Rotterdam, mei 2018 

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more.

Close