Header-12-V2

Conditions

Duidelijke voorwaarden

Op de verschillende werkzaamheden van OceanAir Forwarding zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze voorwaarden downloaden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen, overeenkomsten en werkzaamheden onderhevig aan de toepasselijkheid van de navolgende algemene voorwaarden in hun laatst gedeponeerde versie:

  • Nationaal wegvervoer: de AVC-voorwaarden 2002, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  • Ander vervoer: dwingendrechtelijk van toepassing zijnde verdragen/regelgeving zoals onder andere voor het internationale wegvervoer de CMR-Conventie, voor zeevervoer de Hague-Visby Rules, voor luchtvervoer het Verdrag van Montreal/Warschau, voor binnenvaart het CMNI-Verdrag. 
  • NVOCC: de bepalingen van onze House Bill of Lading.
  • Voor scheepsagenturen en -makelaardij: de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden.
  • Voor zuivere opslag: de Nederlandse Opslagvoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter Griffies van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.
  • Voor expeditie- inclusief douane-werkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter Griffies van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

Alle genoemde voorwaarden worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld.
 

Te downloaden documenten

Heeft u een vraag?

Voor vragen over onze voorwaarden, neem contact op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten